Strona główna

                                                   
10. 02.2017
                                    Informacja
 
 
Informuję, że Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  NIP 525-22-48-481, reprezentowane przez Panią Jolantę Brzezińską  - Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102 na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy znak  GP-0052/3347/2011 z dnia 16.08.2011 r. zawarło umowę na usługi informatyczne 
z firmą "Mati-Soft" reprezentowaną przez Pana Rafała Maciasa. Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne w wysokości 250 zł. brutto. 
 
Jolanta Brzezińska
Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
Dyrektor Przedszkola Nr 102 w Warszawie
Dane teleadresowe placówki
Wyszukiwanie

Wersja standardowa