Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Strona główna

                                                   

10. 02.2017

                                    Informacja

 

 

Informuję, że Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  NIP 525-22-48-481, reprezentowane przez Panią Jolantę Brzezińską  - Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102 na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy znak  GP-0052/3347/2011 z dnia 16.08.2011 r. zawarło umowę na usługi informatyczne 

z firmą "Mati-Soft" reprezentowaną przez Pana Rafała Maciasa. Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne w wysokości 250 zł. brutto. 

 

Jolanta Brzezińska

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-08-06
Aktualizujący bzmw/ext.ikesicka 2017-02-13
Zatwierdzający bzmw/ext.jbrzezinska 2018-05-22
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-22
Wersja standardowa