Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 > Menu Podmiotowe > Władze > ORGANY PRZEDSZKOLA

ORGANY PRZEDSZKOLA

  Drukuj
 

ORGANY PRZEDSZKOLA

Treść

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102  w Warszawie są:

1. Dyrektor Przedszkola,

2. Rada Pedagogiczna,

4. Rada Rodziców.

 

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

 

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora przedszkola” i  na tablicy ogłoszeń dla  nauczycieli.

DYREKTOR

Kieruje przedszkolem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym rady pedagogicznej. Zapewnia  opiekę dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

Zadania i kompetencje dyrektora określone są w § 14 pkt 2 a Statutu.

Dyrektorem o Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102 w Warszawie  jest Jolanta Brzezińska

RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał określa Ustawa z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz Regulamin rady pedagogicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 102 w Warszawie.

RADA RODZICÓW

Stanowi reprezentację rodziców dzieci przedszkola. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. Może wspierać działalność statutową przedszkola, gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.

 

 
 
Wprowadził BZMW/bip.pperzak 31-05-2011
Aktualizujący bzmw/bip.pperzak 31-05-2011
Zatwierdzający bzmw/ext.atwardowska 29-02-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-02-2012
Liczba odwiedzin: 1048
Rejestr zmian