Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > ORGANIZACJA PRACY

ORGANIZACJA PRACY

  Drukuj
 

ORGANIZACJA PRACY

Treść

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkola do 25 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin dodatkowych zajęć.

4. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego określony odrębnymi przepisami.

5. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

– 4 klasy dziecinne,

-  salę zabaw,

- gabinet logopedyczny,

- gabinet terapeutyczny,

- Salę Doświadczania Świata

– ogród i place zabaw dla dzieci.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

1. Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w przedszkolu, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

2. Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rada rodziców i rady klasowe.

3. Przedszkole organizuje przynajmniej 3  spotkania z rodzicami:

·      raz w roku we wrześniu organizacyjne  z rodzicami wszystkich grup,

·      raz w roku spotkanie integracyjne z rodzicami każdej grupy (październik – grudzień),

·      raz w roku spotkanie na temat wychowania, nauczania i opieki nad dziećmi.

4. Wszyscy nauczyciele w każdym pierwszym tygodniu  miesiąca realizują dni otwarte w przedszkolu w godzinach od 16.00 do 17.00, udzielając rodzicom indywidualnych informacji o dzieciach.

5. Rodzice mają prawo w wyznaczonym czasie uzyskać od nauczyciela informację, a nauczyciel ma obowiązek indywidualnego kontaktu z rodzicami w razie potrzeby.

 
 
Wprowadził BZMW/bip.pperzak 31-05-2011
Aktualizujący bzmw/bip.pperzak 31-05-2011
Zatwierdzający bzmw/ext.atwardowska 29-02-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-02-2012
Liczba odwiedzin: 356
Rejestr zmian